Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Inicial
Biografia
Marian Font i Orobitg
Barcelona, 5 d'abril de 1911
Mèxic DF, 22 de novembre de 1977

Fill de Josep Font i Moragas i de Josefa Orobitg i Duran.

Estudià peritatge mercantil (1927), administració pública (1932) i es graduà en ciències socials (1933). Fou funcionari de la Companyia Telefònica, de l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat i secretari de la Generalitat de Catalunya.

El 1935 es casà amb Isabel Hernàndez i Bernús, amb qui tingueren tres fills: Isabel (Barcelona, 1938), Montserrat (Mèxic DF, 1942) i Núria (Mèxic DF, 1947).

Militant d'Esquerra des del 1931, formava part de la Junta Directiva del Casal Català de l'Esquerra de l'Eixample.

Arran dels Fets del Sis d'Octubre de 1934 fou detingut.

Durant la Guerra Civil, el 8 de setembre de 1936, s'incorporà a l'Exèrcit Republicà al cos d'Infanteria com a comissari a la Columna Macià-Companys i posteriorment a la 131 Brigada Mixta. Fou professor de comptabilitat a l'escola de Capacitació d'Intendència de l'Exèrcit de l'Est. Participà a les operacions de Belchite, Villar de los Navarros, Vivel del Río i a la retirada de Catalunya.

El 12 de febrer de 1939, a la fi de la Guerra Civil, s'exilià a França passant la frontera per Prats de Molló, restant al seu camp de concentració primer, al de Barcarès després i finalment al d'Adge. El 13 de juliol embarcà a Bordeus a bord del Mexique arribant el 27 de juliol a Veracruz.

A Mèxic va viure al principi a Torreón on treballà a una empresa química i posteriorment s'establí a Mèxic DF treballant a la casa d'estris mèdics Kelley Okoctt. Posteriorment fou administrador de les empreses del senyor Busquets (botigues a Cuatla i Cuernavaca i fàbriques tèxtils a San Luís Potosí) i assessor empresarial. Acabà establint pel seu compte primer una botiga de mobles i més tard una vidrieria.

El 1940 va rebre la nacionalitat mexicana.

Fou un dels militants més actius a Mèxic, tant en tasques de tresorer d'Esquerra com d'administrador de La Humanitat.Autoria: JVS


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2019 · Avís legal