Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Inicial
Biografia
Joaquim Bilbeny i Bosch
Mataró, 4 d'abril de 1907
Chacao, 24 de gener de 1972

Comerciant i polític

Fill d'Esteve Bilbeny i de Rosa Bosch.

Fou comerciant i treballà en el sector de les assegurances.

Es casà amb Mercè Monllor i Vidal.

El 1932 fou elegit diputat d'Esquerra al Parlament de Catalunya, per la província de Barcelona, esdevenint membre de les comissions permanents de Governació, Reforma del Reglament i de Finances, així com de les comissions d'Actes, de Reglament Interior i de Llei Municipal.

Arran dels Fets del Sis d'Octubre de 1934 va ser reclòs al vaixell-presó Uruguay ancorat al port de Barcelona.

El 1939, a la fi de la Guerra Civil, s'exilià amb la seva esposa a França. En un primer moment foren acollits al Centro Español de Perpinyà i posteriorment s'instal·laren a redòs de la Residència dels Intel·lectuals Catalans de Montpeller. El 14 d'abril de 1942 embarcaren a Marsella al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribaren a Veracruz el 22 de maig.

El 1950 marxaren a Veneçuela, instal·lant-se a Caracas.

 Autoria: JVS


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal