Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Obra pròpia
Bibliografia
Inicial
Biografia
Jaume Simó i Bofarull
Reus, 3 de setembre de 1884
Torreón, 1958

Advocat i polític

Cursà estudis primaris a Reus i el batxillerat al Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià de Barcelona. Va iniciar la carrera de Medicina, que va abandonar als primers cursos per seguir la de Dret a Madrid i a Barcelona.

Director de la revista Atheneum del Centre de Lectura de Reus, com a president de l'entitat (1911-1912) va contribuir molt a catalanitzar-lo. Va ser un dels impulsors principals del Primer Congrés d'Ateneus de Catalunya.

En l'àmbit periodístic col·laboraria en publicacions com Semanario Católico de Reus (1903-1904), Pàtria Nova (1905), Germinal (1906), Foment (1908), La Columna de Foc (1918), Revista del Centre de Lectura, Diario de Reus (1902 i 1932), Estudis (1935) i als periòdics republicans El Poble i La República.

La llarga militància política republicana

La seva trajectòria política s'inicià a la Unió Federal Nacionalista Republicana, on va militar de jove, i va continuar al Foment Republicà Nacionalista, abans d'entrar a formar part de la lerrouxista Casa del Poble, del Partido Republicano Radical. Després del seu ingrés en aquest partit, el 1917, es va convertir en el líder reusenc dels radicals. Mentre milità en el PRR va ser escollit per ocupar l'alcaldia de Reus entre 1919 i 1920, des d'on va promoure reformes socials (va crear la Junta d'Extinció de la Mendicitat) i la Diada de la Llengua Catalana. Implicat en el procés per l'assassinat de l'alcalde Sardà (1921), fou amenaçat de mort pels anarquistes de la FAI i amb la protecció d'Alejandro Lerroux s'instal·là a Valladolid, on publicà uns estudis de dret prologats per Antonio Royo Villanova. El 1931 va ser nomenat Governador Civil de Girona i el juny d'aquell any diputat per Tarragona a les Corts de la República, on denuncià l'intent de suborn de Joan March al Partido Republicano Radical. Simó havia estat escollit diputat a Corts en representació del PRR i en la candidatura de la Coalició Republicano-Socialista. El 1932 va separar-se del PRR i va declarar-se radical independent autonomista, fundant el Partit Radical Autònom de les Comarques Tarragonines pel qual fou elegit, aquell mateix any, diputat al Parlament de Catalunya per la demarcació de Tarragona, en coalició amb Esquerra. El novembre de 1933 el Partit Radical Autònom va adherir-se a l'Acció Republicana de Manuel Azaña.

Arran dels Fets d'Octubre de 1934, fou detingut i empresonat al vaixell Manuel Arnús. El 1936 els diputats del Partit Radical Autònom —Simó, Cunillera i Yvars—, juntament amb Acció Catalana Republicana i Estat Català, van constituir la minoria parlamentària al Parlament. Membre de la minoria radical, Simó seria vocal titular de les Comissions de Responsabilitats i de Guerra. Votaria favorablement la Constitució republicana, l'Estatut català, la Reforma Agrària i la Llei de Congregacions Religioses. El setembre de 1936 fou un dels magistrats del Tribunal Popular de Tarragona.

En acabar-se la Guerra Civil s'exilià a Mèxic el 1939.Autoria: SIB


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal