Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Inicial
Biografia
Joan Mora i Adserà
La Riba, 16 de juliol de 1875
Sabadell, 25 d'agost de 1949

Industrial tintorer, polític i sindicalista

El 1898 lluità a la guerra de Cuba i a la seva tornada a Sabadell, el 1899, es convertí en l'ànima d'una comissió de soldats repatriats que reclamaven a les autoritats els seus havers durant el temps de campanya. Cap al 1902 començà la seva activitat dins el Partit Republicà Democràtic Federal (PRDF) a Sabadell, en la qual en destaquen els seus escrits, apareguts a El Trabajo des de 1906, relatius a la necessitat de sindicació dels treballadors. La seva activitat política més destacable durant aquells anys, però, va consistir en la direcció de la Joventut Republicana Federal, iniciada cap al 1908 i que va mantenir fins els últims anys de la Dictadura de Primo de Rivera.

Durant la dècada del 1920 evidencià la seva preocupació pel mutualisme en la seva activitat dins la Germandat de Sant Jaume, de la qual arribà a ser president, i en la gestació de la Federació de Germandats.

A les eleccions municipals de l'abril de 1931 fou elegit regidor de l'Ajuntament de Sabadell, en representació del Centre Republicà Federal-Esquerra Republicana de Catalunya.

El novembre de 1932 fou elegit diputat al Parlament de Catalunya, com a candidat del PRDF, a la llista de Barcelona-circumscripció d'Esquerra Republicana de Catalunya i la Unió Socialista de Catalunya.

El 1933 presidirà la Comissió de Cultura de l'Ajuntament i l'octubre de 1934 donarà suport a la insurrecció iniciada per Lluís Companys.

A la fi de la Guerra Civil s'exilià a França, instal·lant-se a redòs de la Residència dels Intel·lectuals Catalans, a Montpeller.Autoria: SIB


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal