Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Bibliografia
Inicial
Biografia
Francesc Xavier Casals i Vidal
Badalona, 29 de juny de 1880
Barcelona, 25 d'agost de 1954

Sindicalista

Treballava com a viatjant de comerç i era membre d’Unió Catalanista, en la que formava part de l’entitat Gent Nova i col·laborà estretament amb Domènec Martí i Julià, i amb diverses publicacions com Renaixement o La Nació. Durant l’època dels enfrontaments armat entre el Sindicat Únic i els Sindicats Lliures intervingué en un comitè creat per tal d’evitar les violències. Fou president del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) entre 1920 i 1932, i de la Federació de Dependents de Catalunya, excepte en els anys de la Dictadura de Primo de Rivera, en els quals l’entitat fou ocupada pels Sindicats Lliures. El desembre de 1923, a l’inici de la Dictadura, fou detingut i romangué a la presó fins al gener de 1924. Després de la proclamació de la República, fou reelegit president del CADCI, a l’assemblea celebrada el 26 de juny de 1932. Presidí la mútua Vil·la de Salut l’Aliança.

Fou el responsable de la manifestació convocada pel CADCI, el 24 d’abril de 1932, a favor de la integritat de l’Estatut en la que prengueren part unes 200.000 persones.

El CADCI estigué sota l’òrbita d’Esquerra fins al 17 d’agost de 1934 quan s’imposà en les eleccions del Consell General del sindicat la candidatura opositora propera al Partit Català Proletari. Francesc Xavier Casals des de la conselleria de Treball, durant la campanya electoral del CADCI, demanà el vot per la candidatura promoguda per la Junta Directiva que finalment sortí derrotada.

Conseller de Treball de la Generalitat

Quan fou proclamada la Segona República Espanyola s’afilià a Esquerra Republicana de Catalunya. El 3 d'octubre de 1932 fou nomenat conseller de Treball en el govern de la Generalitat presidit per Francesc Macià. Continuà sent conseller en els dos primers governs del període estatutari presidits per Macià. En el primer —19 de desembre de 1932— al capdavant de la conselleria de Treball i Assistència Social i en el segon —24 de gener de 1933— com a conseller de Treball i Obres Públiques. El 4 d'octubre de 1933 fou substituït per Martí Barrera. Durant el període que fou conseller gestionà els traspassos que féu l’Estat en assegurances socials a través de la creació de l’Organisme de les Assegurances Socials de la Generalitat de Catalunya. El 18 de setembre de 1934 fou nomenat comissari d’Assegurances Socials, càrrec que depenia de la conselleria de Treball.Autoria: JRV


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal